Καφενείο - Παντοπωλείο – Πρατήριο Άρτου Γιάννης Σκλάβος του Διονυσίου

 

Καφενείο - Παντοπωλείο – Πρατήριο Άρτου

   Γιάννης Σκλάβος του Διονυσίου

  Στην πλατεία του χωριού

  Τηλ.: 27610 91264