Καφέ – Παντοπωλείο Παναγιώτης Σταυρόπουλος του Αλεξίου

 

 Καφέ – Παντοπωλείο

     Παναγιώτης Σταυρόπουλος του Αλεξίου

   Στην πλατεία του χωριού

   Τηλ.: 27610 91400