Καφενείο - Γιάννης Δ. Σκλάβος

 

Καφενείο - Παντοπωλείο – Πρατήριο Άρτου

Γιάννης Σκλάβος του Διονυσίου

Στην πλατεία του χωριο

Τηλ.: 27610 91264