Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΑΙΩΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

«ΤΟ ΜΠΟΥΖΙ»

    Ο σύλλογος της Ελαίας ιδρύθηκε το 2006  με πρωτοβουλία του κ. Βασιλόπουλου Βασίλη, υλοποιώντας μια πάγια επιθυμία των συγχωριανών της Αθήνας (Απόφαση 3418/05/06/2006 του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχώρηση με Αριθμό Μητρώου 26718).

   Σκοπός του συλλόγου είναι η αρωγή και η συμπαράσταση προς τους συγχωριανούς καθώς και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

    Ως έδρα του συλλόγου ορίζεται η πόλη των Αθηνών.