ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Χορηγοί των μέχρι τώρα εκδηλώσεων του συλλόγου

 Πρώην Νομαρχία Μεσσηνίας, με πρωτοβουλία του τέως νομάρχη  Μεσσηνίας κ. Δημήτρη Δράκου

Βασιλόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου

Γιαννόπουλος Γιάννης, ταβέρνα “Sunset”

Γιαννοπούλου Διαμάντω, Ελαιοτριβείο «Γιαννόπουλος»

Καλλιάνης  Γιάννης

Κουφοβασίλης Βασίλης, ταβέρνα «Μύθος»

Κωνσταντέλλου-Λιβά Χριστίνα

Λιακόπουλος Γιώργος, ψητοπωλείο-καφενείο στην πλατεία

Λιβάς Τάσης

Μενύχτας Δημήτρης (Μήτρος)

Σκλάβος Βασίλης

Σκλάβος Αρ. Νίκος

Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Καφενείο στη πλατεία

Τζώνης Κώστας

 Χορηγοί θεωρούνται επίσης και όλοι οι συγχωριανοί και φίλοι που με την εθελοντική εργασία τους συντελούν στην επιτυχή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.

Χορηγοί στην κατασκευή της μάνδρας του κοιμητηρίου

Ο σύλλογός μας

Αγροτικός σύλλογος

Η Εκκλησία

Δράκος Δημήτρης

Κακούρης Γεώργιος

Σκλάβος Νίκος Αρ.

Σκλάβος Βασίλης

Κωνσταντέλλου-Λιβά Χριστίνα