Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

     Mέσω αυτής της επιστολής θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο χωριό μας και αφορούν ενέργειες στο κτήμα «πρώην Κανελλάκη». Μία περιοχή μήκους 3 χιλιομέτρων που εκτείνεται μεταξύ του γηπέδου και του Αγιαννάκη, ανάμεσα στην παραλία και στο παράκτιο δάσος, όπως φαίνεται στη φωτογραφία παρακάτω

Η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής NATURA 2000.

(ΦΩΤΟ 1)

  Πολύ πιθανόν να γνωρίζετε ότι η έκταση έχει αγοραστεί από την Εταιρεία «Νέος Κότινος Ακίνητα ΑΕ», με σκοπό την «υποτιθέμενη» αξιοποίησή της. Για το λόγο αυτό από το 2008έχει υποβάλει στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας «επενδυτικό σχέδιο» για την περιοχή. Το είδος της επένδυσης χρειάστηκε να περάσουν 5 χρόνια για να βγεί στο φως(!). Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία (ΦΩΤΟ 2) την κατάτμηση της περιοχής προκειμένου να προχωρήσει σε κατασκευή πολυτελών κατοικιών προς πώληση.

φωτο 2

  Το 2011 την είδαμε να προχωρεί μονομερώς και χωρίς αδειοδότηση σε διάνοιξη 5 κάθετων προς τη θάλασσα δρόμων, ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων προς την εταιρεία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στις αρχές Απριλίου2013, προφανώς με το σκεπτικό «περιουσία μου είναι ότι θέλω την κάνω», προχώρησε σε όργωμα και σπορά βίκου (!), δείχνοντάς μας περίτρανα την υποτιθέμενη οικολογική της ευαισθησία, την αγάπη της και το σεβασμό της στο περιβάλλον. Ενώ στις 27/04/2013 τοποθέτησε σιδερένιους πασσάλους οριοθετώντας την περιουσία της, καθώς η οριοθέτηση του προηγούμενου κατόχου δεν ήταν ικανοποιητικά εμφανής(!)

Επειδή για όλα όσα συμβαίνουν υπάρχει εξήγηση, ας δούμε πως έχουν τα πράγματα:

  Στις 17 Ιουλίου 2012, μετά από καταγγελία του «ΑΡΧΕΛΩΝ» (συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta) για παραβάσεις εντός της περιοχής NATURA 2000, με τη ονομασία «Θίνες Κυπαρισσίας - κωδ. GR 2550005» , αυτοψία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, βεβαίωσε τη διάνοιξη πέντε δρόμων χωρίς άδεια, την καταστροφή των θινών, και την κοπή δέντρων με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για κατασκευή 50 κατοικιών. Βάσει των παραπάνω παραβάσεων, η Ελληνική Δημοκρατία έχει δεχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ» για παράβαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της 21ηςΜαίου 1992 και τα άρθρα 6, παράγραφος 2 και 3, και άρθρο 12, παράγραφος 1 (σημείο β και δ ) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

   Εάν η Ελληνική Δημοκρατία οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση της παραπάνω Κοινοτικής Οδηγίας θα σημαίνει την επιβολή βαρύτατων κυρώσεων στη χώρα μας. Το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ) ενημέρωσε σχετικά με την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις εμπλεκόμενες Ελληνικές Υπηρεσίες και το θέμα έφτασε μέχρι το Δήμο μας.

 Για να κερδίσει χρόνο το ΥΠΕΚΑ, απάντησε εγγράφως στις 22 Νοεμβρίου 2012 προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, μεταξύ άλλων μέτρων, θα ανασταλεί η χορήγηση οικοδομικών αδειών στην περιοχή NATURA 2000, καθώς επίσης θα ανασταλεί και η παραχώρηση από τους ενδιαφερόμενους Δήμους τμημάτων του Αιγιαλού μέχρι την έκδοση υπουργικής απόφασης προστασίας της περιοχής NATURA.

Για να έρθουμε στις πρόσφατες εξελίξεις:

   Στις 22 Απριλίου 2013 ο Δήμαρχος Τριφυλίας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 24 Απριλίου με θέμα «Πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης της περιοχής NATURA 2000 Κυπαρισσίας (Περιοχή Αγιαννάκη και Καλό Νερού) & θαλάσσια περιοχή Κυπαρισσίας».

Προσκλήθηκαν φορείς της περιοχής μεταξύ αυτών και ο Σύλλογός μας

(Α-11, ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ.).

   Παρόλο που η συζήτηση βάση του θέματος της συνεδρίασης θα έπρεπε να αναφέρεται στην περιοχή από την Νέδα μέχρι την Κυπαρισσία, επικεντρώθηκε όμως στην «επένδυση» της εταιρείας ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. στο χωριό μας, κυρίως εξ αιτίας των παραπάνω αναφερομένων ενεργειών της εταιρείας, οι οποίες προκάλεσαν έντονη αρθρογραφία στα τοπικά κυρίως ΜΜΕ. Η άποψη που κατατέθηκε από τους περισσότερους ομιλητές για τις επενδύσεις στην περιοχή ήταν υπέρ της προώθησης των ήπιων μορφών ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ιδιαιτερότητες της περιοχής (Natura 2000, Προστασία θαλάσσιας χελώνας), ενώ συστηματικά απέφευγαν να αναφερθούν στο είδος της επένδυσης.

   Ο σύλλογος μας, μετά από τη συνάντηση του Δ.Σ. που είχε πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2013 και μελέτη όλης της διαθέσιμης πληροφόρησης που συνέλεξε σχετικά με το θέμα, αλλά και όσων ελέχθησαν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τοποθετήθηκε στον χρόνο των τριών λεπτών που είχε στη διάθεσή του, μέσω της προέδρου κας Ντίνας Κάππου, με τα παρακάτω επιχειρήματα:

α) Ζητήθηκε ενημέρωση για το είδος της επένδυσης και της νομιμότητάς της

β) Έθεσε το ερώτημα εάν η κατασκευή των 48 τελικά κατοικιών, όπως έγινε γνωστό την επόμενη μέρα, θα αποτελέσει ανάπτυξη ήπιας μορφής και εάν η επικείμενη επένδυση θα σέβεται το περιβάλλον της συγκεκριμένης περιοχής.

γ) Διατυπώθηκε η ερώτηση «Μήπως επιτέλους να βγάλετε από τη φαρέτρα τα

όπλα σας και να διαφυλάξετε τα στολίδια του Δήμου μας, στα οποία μπορεί να βασιστεί η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής;»

δ) Τέλος τέθηκε η ερώτηση εάν υπάρχει σχέδιο από το Δήμο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

   Την επόμενη μέρα 25 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συμμετείχαν κλιμάκιο του ΥΠΕΚΑ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τριφυλίας, Υπηρεσιακοί Παράγοντες και ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου και τα διαχειριστικά μέτρα της τρέχουσας περιόδου για την περιοχή NATURA 2000 Κυπαρισσίας.

   Επακόλουθο των παραπάνω δύο συνεδριάσεων ήταν η συνειδητοποίηση ότι υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με το είδος της «επένδυσης» η οποία επιχειρείται στην περιοχή μας από την εταιρεία ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

   Στις 28 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Κυπαρισσία σύσκεψη φορέων και φυσικών προσώπων μεταξύ αυτών και ο σύλλογός μας. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να ζητηθεί άμεσα σύγκλιση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας με σκοπό να έχουμε μία ξεκάθαρη ενημέρωση από τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της συγκεκριμένης επιχειρηματικές δραστηριότητας.

 (Ζ-Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου) -σημαντικό (Ζ-Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου) -σημαντικό

    Στις 29 Απριλίου 2013, μετά την αίτηση που κατατέθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με τη συμφωνία 18 Δημοτικών Συμβούλων, συγκαλείται Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την Μ. Πέμπτη 2 Μαϊου στις 12 μ.μ. για λήψη απόφασης, στα πιο κάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με το αν αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως φέρεται προς υλοποίηση από το φάκελο που έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, είναι σύμφωνη με το πνεύμα της προστασίας του περιβάλλοντος και με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.

(Β- 12,ΕΚΤΑΤΟ ΔΣ)

  1. Πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση από το Δήμαρχο και τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. στην περιοχή Ελαίας Δ.Ε. Αυλώνος.

…και συνεχίζουμε …….

Η πρόεδρος                                                           Η γραμματέας

Ντίνα Κάππου                                                       Στέλλα Ριτσάτου